Betonirengaskaivon perustaminen

Betonirengaskaivossa tulee tehdä kaivon pohjarakenne huolellisesti. Betonirengaskaivo painaa 2500–5000 kg ja kaivon alle tulee saada niin paljon kantavaa hiekkaa, että se kestää kaivon painon ja estää perusmaan työntymisen kaivoon. Hiekkapohjan paksuus riippuu aina perusmaasta, hiekkaa tarvitaan maalajista riippuen 50–150 cm. Kaivon alapää tulee ympäröidä riittävällä määrällä hyvälaatuista, puhdasta, seulottua hiekkaa. Tarve on 15–40 kuutiota riippuen veden tarpeesta. Yksi kuutio hiekkaa varastoi noin 200 litraa vettä. Hiekkaa tulee olla noin 1/3 kaivon korkeudesta.

 

Betonirengaskaivossa tulee säännöllisesti huolehtia rakenteiden tiiviydestä, että pinta- tai valumavesiä rakenteista ei pääse kaivoon. Kaivo tulisi puhdistaa ja huoltaa 3–4 vuoden välein. Kaivohuollon voi teettää Vipen ammattilaisilla.

Etene perustamisessa näin:

 • Asenna betonirenkaat urospuoli ylöspäin, tiivistä renkaiden saumat kaksinkertaisella Kassu-kaivotiivisteellä (Vipe Oy:n kaivotarvike)

 • Tee vaakaputkelle 50 mm reikä renkaaseen

 • Tuo 40 mm vaakaputki 50 cm kaivon sisäpuolelle.

 • Täytä kaivon yläpää tiiviisti kaivuumaalla

 • Aseta kaivon yläpäähän routasuojamatto 150 cm korkeuteen maanpinnasta alaspäin

 • Muotoile kaivon laidat tiiviillä maalla kaivosta poispäin laskevaksi

 • Tuo mahdollinen maakaapeli sisään kaivon yläosaan kumisella läpiviennillä

 • Kaivon pohjalle asetetaan 30 x 50 cm yläsiiviläputki

 • Putken ympärille levitetään 100 kg puhdasta, lämpökäsiteltyä kaivokalkkia (Vipen kaivotarvike) ja 300 kg puhdasta, lämpökäsiteltyä kaivohiekkaa (Vipen kaivotarvike).

 • Kirkasta vesi rauhallisella pumppauksella

 • Ripusta uppopumppu / imupää rst-kannakkeella ja vaijerilla siiviläputken sisään ja kytke talojohtoon. Tuo pumpun sähköjohto kaivon yläosaan rasiaan.

 • Asenna kaivoon tiivis, turvallinen kansipaketti rst-tuuletusputkella ja 40 cm tarkastusluukulla (Vipen kaivotarvike).


Savitulppaus tehdään kohtaan, jossa kaivon kaivanto loppuu ja alkaa talojohtoura. Ura täytetään 2 m matkalta tiiviillä maa-aineksella (mieluiten savella). Näin estetään talojohtokaivannon humuspitoisten vesien pääsy kaivoalueelle. Mikäli kaivo tehdään jyrkän mäen alarinteeseen, tuodaan talojohto rinteeseen kaivon alapuolelta. Tuo maakaapeli samassa kaivannossa kaivolle ja aseta kaivantoon merkintänauha.

Vesinäytteen voi ottaa kaivosta kun sitä on käytetty 2 vkoa tai kun vettä on pumpattu rauhallisesti 2 vkoa.