Millainen on hyvä kaivo?

 

Tutkimusten mukaan kaivojen suurin ongelma on rakenteiden puutteellisuus, rikkonaisuus ja säännöllisen huollon puute.

 

Kaivo kannattaakin laittaa kerralla kuntoon ja huollattaa säännöllisesti. ​Vesikaivohuolto Vipe Oy on asiantuntija kunnostamaan vanhan kaivosi tai tekemään uuden juomavesikaivon parhaalle kaivonpaikalle tontillasi.

 

Hyvä kaivo – hyvä vesi!

Vanhan kaivon kunnostus kannattaa. Hyvään kaivoon tulee vesi pohjan kautta. Pintavesien joutuminen kaivoon estetään muokkaamalla kaivoa ympäröivän maan muoto. Myös kansirakenteiden kunto ja kaivonrenkaiden tiiviys varmistetaan.

 

Voit tilata Vesikaivohuolto Vipen tarkastamaan ja kunnostamaan kaivosi, ota yhteyttä!

Asiantuntijan VIPE KAIVOTARVIKKEITA saat tilauksesta Vesikaivohuolto Vipestä.

Kaivoasioista voi lukea lisää www.ymparisto.fi sivuilta

Rengaskaivo, porakaivo vai Vipe Akva?

Betoniregaskaivo on yleisin kaivomuoto.

Suuri osa vesihuollon ammattilaisista suosittelee nykyään rengaskaivoa porakaivon sijaan. Porakaivon rakentaminen on hintavaa, sen huolto hankalaa ja vesinäytteistä löytyy usein täysin mauttomia ja hajuttomia myrkkyjä:  arseenia, radonia ja uraania, jotka ovat terveysriskejä.

Betonirengaskaivolle on erinomainen vaihtoehto: Vipe Akva siiviläputkikaivo. Se on syntynyt Vesikaivohuolto Vipe Oy:n tuotekehittelyn tuloksena. Se on elintarvikemuovista valmistettu, turvallinen ja helppo asentaa ja sen ylläpito on helppoa ja hygienistä.

LUE LISÄÄ

Kunnallistekniikka vai oma kaivo?

Asiantuntijat suosittelevat vertailemaan vedenhankintajärjestelmiä. Lisää puolueetonta tietoa saat esim. kuntasi terveystarkastajalta.

Suunniteltaessa kiinteistön vedenhankintaa haja-asutus- tai kesämökkialueella, huomioi ainakin seuraavat asiat:

 

  • Selvitä, onko alueelle tulossa kunnallistekniikka ja sen rakentamisen aikataulut. Kovin pitkät, vähällä käytöllä olevat juomavesiverkot eivät ole suositeltavia, koska seistessään putkistossa veden laatu ja maku kärsii.

  • Kunnallistekniikan liittymämaksun lisäksi maksat veden kulutuksen mukaista käyttömaksua. Omassa kaivossa maksat perustamiskustannukset sekä maksun 3–5 vuoden välein tehtäväksi suositeltavasta kuntotarkastuksesta ja tarvittavista huolloista.

  • Vaikka kunnallistekniikka ulottuisi kiinteistölle, kannattaa omaa kaivoa pitää kunnossa varavesilähteenä esim. sähkökatkojen varalle. Kaivo voidaan varustaa pumppausjärjestelmällä, joka ei ole sähköstä riippuvainen.