Vesinäytteet

 

Viranomaiset suosittelevat veden laadun tutkimista joka kolmas vuosi.

 

Laajempi vesitutkimus kannattaa tehdä siinä tapauksessa, jos kiinteistö vaihtaa omistajaa, kaivoveden epäillään aiheuttavan terveysriskejä tai epäillään ympäristöriskejä.

(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista 401/2001)

Vesikaivohuolto Vipe Oy:n kuntotarkastajat ottavat tarvittaessa sertifioidun vesinäytteen kaivokohtaiset tekijät huomioiden. Vesinäytteet tutkitaan Ruokaviraston hyväksymässä Eurofins Scientificin laboratoriossa Lahdessa. Tulokset ovat luotettavat, kun näyte on otettu sertifioidusti ja tutkimukset on tehty terveydensuojelulain nojalla hyväksytyssä laboratoriossa.

Vesinäytepaketit

 

Kuntotarkastuksen yhteydessä otettuna näytteenottokulut sisältyvät tarkastusmaksun hintaan.

Mikäli käymme ottamassa pelkästään vesinäytteen, veloitamme näytteenottokulut kaivon sijainnin mukaan.

Bakteerit (mikrobiologinen laatu)            70 €

E. coli (Escherichia coli), enterokokit​, koliformiset bakteerit
 

Rengaskaivo, suppea vesinäyte              115 €

E. coli (Escherichia coli), enterokokit​, koliformiset bakteerit
CODMn, mangaani, rauta

Rengaskaivo, laaja vesinäyte                   155

E. coli (Escherichia coli), enterokokit, koliformiset bakteerit,
CODMn, fluoridi, nitraatti, mangaani, pH, rauta

Porakaivo, suppea vesinäyte                   165 €               

E. coli (Escherichia coli), enterokokit, koliformiset bakteerit,
arseeni, radon, uraani

Porakaivo, laaja vesinäyte                        295 €               

E. coli (Escherichia coli), enterokokit, koliformiset bakteerit,
CODMn, fluoridi, nitraatti, mangaani, pH, rauta, arseeni,
radon, uraani, kloridi, kokonaiskovuus, sähkönjohtokyky

Peltokaivo                                                        80 €

E. coli (Escherichia coli), enterokokit​, koliformiset bakteerit,

nitraatti

Jätevesiepäily                                                140 €

E. coli (Escherichia coli), enterokokit​, koliformiset bakteerit,

CODMn, nitraatti, ammonium, fosfori

Väri                                                                     75 €

CODMn, mangaani, rauta, sameus, ulkonäkö, väriluku

Öljyjakeet                                                       124 €

Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40)

STM 401/2001                            

Laaja vesinäyte Sosiaali- ja terveysministeriön vaatimusten mukaan
hinnoitellaan erikseen.

Tarvittaessa voidaan valita yksittäisiä tutkimuksia, laskutus hinnaston mukaan.

Vesinäytteistä voit lukea lisää www.ymparisto.fi sivujen vesitulkista: