Vesinäytteet

 

Viranomaiset suosittelevat veden laadun tutkimista joka kolmas vuosi.

 

Laajempi vesitutkimus kannattaa tehdä siinä tapauksessa, jos kiinteistö vaihtaa omistajaa, kaivoveden epäillään aiheuttavan terveysriskejä tai epäillään ympäristöriskejä.

(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista 401/2001)

Vesikaivohuolto Vipe Oy:n kuntotarkastajat ottavat tarvittaessa sertifioidun vesinäytteen kaivokohtaiset tekijät huomioiden. Vesinäytteet tutkitaan Eurofins Scientificin laboratoriossa Lahdessa.

Vesinäytepaketit

 

Kuntotarkastuksen yhteydessä otettuna näytteenottokulut sisältyvät tarkastumaksun hintaan.

Mikäli näyte käydään ottamassa erikseen, veloitamme näytteenottokuluina 50–150 € kaivon sijainnista riippuen.

Bakteerit (mikrobiologinen laatu)            70,00 €

E. coli (Escherichia coli), enterokokit​, koliformiset bakteerit
 

Rengaskaivo, suppea vesinäyte              115,00 €

E. coli (Escherichia coli), enterokokit​, koliformiset bakteerit
CODMn, mangaani, rauta

Rengaskaivo, laaja vesinäyte                   155,00 €

E. coli (Escherichia coli), enterokokit, koliformiset bakteerit,
CODMn, fluoridi, nitraatti, mangaani, pH, rauta

Porakaivo, suppea vesinäyte                   165,00 €               

E. coli (Escherichia coli), enterokokit, koliformiset bakteerit,
arseeni, radon, uraani

Porakaivo, laaja vesinäyte                        295,00 €               

E. coli (Escherichia coli), enterokokit, koliformiset bakteerit,
CODMn, fluoridi, nitraatti, mangaani, pH, rauta, arseeni,
radon, uraani, kloridi, kokonaiskovuus, sähkönjohtokyky

Peltokaivo                                                        80,00 €

E. coli (Escherichia coli), enterokokit​, koliformiset bakteerit,

nitraatti

Jätevesiepäily                                                140,00 €

E. coli (Escherichia coli), enterokokit​, koliformiset bakteerit,

CODMn, nitraatti, ammonium, fosfori

Väri                                                                     75,00 €

CODMn, mangaani, rauta, sameus, ulkonäkö, väriluku

Öljyjakeet                                                       124,00 €

Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40)

STM 401/2001                            

Laaja vesinäyte Sosiaali- ja terveysministeriön vaatimusten mukaan
hinnoitellaan erikseen.

Tarvittaessa voidaan valita yksittäisiä tutkimuksia, laskutus hinnaston mukaan.

Vesinäytteistä voit lukea lisää www.ymparisto.fi sivujen vesitulkista:

  • Facebook - White Circle

© 2020 Vesikaivohuolto Vipe Oy • Yrittäjäntie 8, 19700 Sysmä • (03) 7172 987 • asiakaspalvelu@kaivo.fiwww.kaivo.fi

Tietosuojaseloste